Privacyverklaring Mijbupark B.V.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Mijbupark B.V., is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registeren. Deze persoonsgegevens zullen uiterst zorgvuldig behandeld worden. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Wie zijn wij?

Onder Mijbupark B.V. vallen 4 recreatiebedrijven.

 • Bungalowpark Sollasi
 • Camping Sollasi
 • Camping Le Parage
 • Manege ‘t Langeveld

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Boekingsgegevens:

Boekingsgegevens zijn gegevens over uw vakantie, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum en reisgezelschap.

NAW- Gegevens:

Uw NAW-gegevens hebben wij nodig voor het maken van uw reservering in ons reserveringssysteem. Wij maken gebruik van uw adres of uw emailadres om de bevestiging van uw reservering te sturen. Ook wanneer u een aanvraag doet voor een prijslijst zullen wij deze naar uw adres sturen.

Telefoonnummer en emailadres:

Wij maken gebruik van uw adres of uw emailadres om de bevestiging van uw reservering te sturen. Mochten wij vragen hebben of iets met u willen bespreken dan nemen wij contact met u op via telefoon of email.

Geboortedatum:

Boekingen kunnen alleen gemaakt worden door personen ouder dan 18 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

Bankrekening:

De betaling van uw boeking kunt u voldoen middels een overschrijving. Voor sommige accommodaties zal er een waarborgsom in rekening gebracht worden. Uw bankrekeningnummer bewaren wij enkel en alleen om uw borg op terug te storten. Wij zullen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven. Het is ook mogelijk om via creditcard te betalen. U ontvangt dan van ons een formulier waarop u kunt aangeven wanneer wij de betaling van uw creditcard mogen afschrijven. Wij zullen nooit geld van uw creditcard afschrijven zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een perfecte vakantie te bezorgen. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende zaken:

 • Uw reservering te kunnen maken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlenging uit te kunnen voeren
 • U te infomeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het voorkomen van fraude
 • Customer services
 • Mailcorrespondentie

Delen van persoonsgegevens:

Mijbupark B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wij zijn verplicht om uw gegevens in ons nachtregister te noteren. De gemeente kan ons vragen deze gegevens aan hun te verstreken. Voor beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat onze derden juist omgaan met onze gegevens.

In het geval dat u onverhoopt uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of aan de deurwaarder.

Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen.

Gebruik van onze website:

Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan informatie zijn van welke URL u komt en naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over hardware en software. Wij gebruiken deze informatie in het kader van normaal gebruik en websitebeheer en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door te groeperen is het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van onze website.

Mijbupark B.V. maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Wat zijn de grondslagen:

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking en voor eerdergenoemde doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:

Ons reserveringssysteem verwijderd niet automatisch uw gegevens. Deze blijven in principe dus ook bewaart totdat wij gebruik maken van een nieuw reserveringsysteem. Wij doen verder niks meer met uw gegevens, alleen kunnen wij ze wel terugzoeken wanneer u een nieuwe reservering maakt, uw personalia die u ingeeft, of telefonisch dan wel per mail doorgeeft bewaren wij 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens vernietigd worden.

Wat zijn uw rechten:

U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, paspoort en id-nummer. Verder verwerkt Mijbupark B.V. bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres. Wanneer gegevens onjuist zijn, kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Mijbupark B.V. verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, dan is dit mogelijk vanaf het moment dat u geen ( financiële) verplichtingen meer heeft bij Mijbupark B.V..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Mijbupark B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie. Onze receptie kunt u bereiken op telefoonnummer: 0252 374 460 of via email: info@sollasi.nl.

Cookiepolicy:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Mijbupark B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijbupark B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

__utma

Houdt het aantal bezoeken bij van de gebruiker en zal 2 jaar geldig blijven

__utmb & __utmc

Houdt de tijd bij hoe lang de bezoeker op de website is en zal een half uur geldig blijven.

__utmz

Deze houdt bij waar de bezoeker vandaan komt. Of dat een gewone website is, of een zoekmachine. En geeft eventueel de zoektermen door aan Analytics. Deze zal een half jaar geldig blijven.

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen.  Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij:

Duinschooten 12
2211 ZC Noordwijkerhout
0252 374 460
info@sollasi.nl